Dizel Yakıt Sürekli Bakım Sistemleri

Tesisiniz 1 Saat Enerjisiz Kalsa Ne Olur? Eğer bu soruya ticari kayıplar ve yaşamsal riskler anlamında ölçülebilen ve sizleri korkutan bir yanıt verebiliyorsanız; enerjisiz kalmaya tahammülsüz bir operasyona sahipsiniz demektir.

BAKIM AÇINIZI DEĞİŞTİRİN ( FUEL POLISHING )
Tesisiniz 1 saat Enerjisiz Kalsa Ne Olur? Eğer bu soruya ticari kayıplar ve yaşamsal riskler anlamında ölçülebilen ve sizleri korkutan bir yanıt verebiliyorsanız; enerjisiz kalmaya tahammülsüz bir operasyona sahip olduğunuzu söyleyebiliriz. Soruyu; Enerjisiz 1 Dakika, Enerjisiz 1 Saniye tesisiniz için ne anlama geliyor şeklinde değiştirirsek; ve bu duruşun esasında asla gerçekleşmemesi gerektiğini biliyorsak Kritik Operasyon Koduyla çalıştığınız ortadadır.

Kritik Operasyon Koduyla çalışan tesisler için enerji kesintilerine karşı tümüyle güvence oluşturmak adına Acil Durum Güç Sistemlerinin konfigürasyonu, yedeklilikleri hayati önemdedir. Öte yandan operasyonun sürdürülebilirliği anlamında periyodik ve koruyucu bakımlar, düzenli testler ve ayrıca felaket senaryolarına hazırlıklı olmak önemlidir. Bu noktada Acil Durum Güç Sistemleri kadar aktif bir alt yapı unsuru olan Dizel’in sürekli bakımı ön plana çıkar. Zira Dizel Bozulur.

Öncelikle dizel yakıtla ilgili çevresel kaygılardan ötürü rafineri imalat spekleri değişti. Yani TS-EN590’ın sınırlarını koyduğu net parametrelerle yakıtın içerisindeki Sülfür miktarı kademeli olarak düşürüldü. Çok düşük sülfürlü yeni dizel, artık çevreye daha dostken kompozsiyonundaki en önemli yağlayıcılardan birini kaybetti. Ve dizelin depoya tutunma ömrü kısaldı.

Avrupa Birliği ve ABD’de uzunca süredir gündem olan Biyodizel Harmanlama; 1 Ocak 2018 itibariyle ülkemizde de zorunlu hale geldi. Tüm dağıtıcılar bu tarih itibariyle minimum 0.5% oranında biyodizel harmanlama yapmak zorundalar. Bu oran maksimum 5% olabilir ve 2% si ÖTV muafiyeti ile desteklenmektedir. Biyodizel bitkisel ya da atık yağlardan imal edilen kalorifik değeri yüksek bir katkı olarak ülke ekonomisi için çok önemli bir fayda oluşturuyorken, orta ve uzun dönem depolamalarda yakıtın stabil durumuyla ilgili özel bir bakımı gerekli kılar.

Motorlar ve Enjeksiyon sistemleri değişti. Daha ekonomik tüketim değerlerini yakalama, daha iyi bir yanma sağlama ve daha yüksek güç adına yapılan AR-GE ve imalatlar artık TIER IV ve TIER V motorlarla çalışmamıza olanak kıldı. Bu motorlar 10 yıl önce sahip olduklarıma göre çok daha hassas enjeksiyon sistemleri, daha yüksek basınç ve sıcaklıklar altında çalışan yakıt hatlarına sahip. Bu motorların bulunduğu altyapılarda geleneksel koruyucu bakım süreçlerinin yetersiz kalacağı ise açık.

Günümüz iş dünyasının ihtiyaçları değişti. Artık süreklilik bundan önce olduğundan çok daha önemli. Ve artık duruşlar bundan önce olduğundan çok daha pahalı. Bu sebeple iş dünyası özellikle acil durum güç sistemlerinin boyutlandırılması, yedeklenmesi, düzenli testleri ve periyodik bakımları konusunda çok daha dikkatli.

Ham petrolün damıtılması sırasında ortaya çıkan bir çok alt üründen biri olan dizel sonuçta fosil kaynaklı bir yakıt ve çoklu karbon bağlı bir hidrokarbon zinciridir. Çevresel kaygılarla zaman içerisinde güncellenen dizel imalat spekleri, artık yönetmeliklerle zorunlu hale getirilmiş düşük sülfür oranları ve biyodizel harmanlama zorunluğuyla özellikle orta-uzun vadede depolamalarda dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturmuştur.

Fosil kaynaklı bir akaryakıt olan dizel kompozisyonunda bir çok aerobik ve anaerobik bakteri ve mantar sporlarını barındırır. Özellikle suyun bulunduğu ortamlarda bu bakteri ve mantarlar logaritmik bir çoğalma eğlimi içerisindedir ve kontrol edilmezse tüm yakıtın enfekte olmasına sebep olabilirler. Sonuçta organik bir kirliliğe dönüşen mikroorganizma enfeksiyonu tanktan yanma odasına kadar uzanan tum tesisat elemanları için bir risk oluşturur ve ihriyaç halinde Jeneratör ve Dinamik UPS’lerin ya devreye girmemesine ya da onarımı pahalı arızalar oluşmasına sebep olabilir.

Dizel yakıt, rafineriden son kullanıcının tankına kadar olan tüm seyahati süresince bir çok fiziksel kirlilik faktörünü bünyesinde toplar. Katı partiküller, toz, metal cürufu gibi istenmeyen ajanlar bu taşıma sonucunda tankta birikir. Filtre ve enjektörleri tıkayan ya da kullanılmaz hale getiren tehlikelerinin yanı sıra; organik kirlenme ve bakteriyel çoğalma için uygun habitatın oluşmasına da sebebiyet verirler. Katı ajanlar dışında su; serbest ya da emülsifiye formlarda yakıttan en instenilmeyen unsurdur. Başlı başına viskoziteyi arttıran ve yanma odasına yaklaştıkça kızgın su buharına dönüşme etkisiyle tesisatı bozan bir faktör olmakla birlikte, aynı zamanda biyolojik kirliliğin temel sebebini oluşturur.

Yakıtı yakıt yapan en önemli özelliği kalorifik kompozisyonu ve yanabilirliğidir. Diğer tüm kirlilik faktörlerinden arındırılmış yakıt kimyasal olarak doğru kompozisyonda değilse iş görmez ve dizel ile çalışmak üzere dizayn edilmiş altyapıların ihtiyaç halinde iş görmemesine sebep olur. Dizel doğru Setan Sayısı, Viskozitesi, Volalitesi, Aromatik Limitleriyle bir bütündür. Bu anlamda yakıt bakımı sadece fiziksel temizlik unsurlarını değil aynı zamanda kimyasal kompozisyonu kapsamalıdır.

Bakım Açınızı Değiştirin

Esasında kritik tesislerin teknik kadroları, çok net tanımlanmış ve planlanmış prosedürlerle ciddi koruyucu ve önleyici bakımları uygularlar. Özellikle TIERIII ve TIERIV tesislerde bu bakımlar bağımsız firmalarca da denetlenir ve neredeyse hiçbir şey atlanmaz. Jeneratör bakımları da aynı şekilde ciddi bir hassasiyetle yürütülür.

Jeneratör için depolanan dizel yakıtın bakımı hep atlanır ya da basit fiziksel yöntemlerle tank tibi tahliyeleri uygulanır. Ne var ki dizelin bir raf ömrü vardır ve kontrolsüz bırakıldığında hem fiziksel hem de kalorifik olarak kullanılamaz hale gelebilir. Bu da ihtiyaç halinde dizele bağlı prosesin çalışmaması ya da pahası yüksek arızlar oluşturmasına sebep olur.

İhtiyacınız Sadece Parlatma Değil; Yakıt Bakımı

Hat filtrelerinizin tam bir koruma sağladığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Transfer filitrasyonu amacıyla dizayn edilmiş ürünleri sadece fiziksel temizlik yaptığı için “parlatma ya da diğer bir değişle cilalama” diye düşünerek kullanıyorsanız hem yanılıyorsunuz hem de yakıtı kendi elinizle bozmak gibi bir riski oluşturuyorsunuz.

Dizel komplex bir hidrokarbondur. Yakıt bakımı sadece filitrasyon olamaz.. Ayrıca yakıt sadece tankınızda değil, ana tankla yanma odası arasındaki tüm tesisatta bekler ve bozulur. Yakıtın yanma kalitesini bozmadan tank içerisinde aktif bakım yapan bir sistem kullanırken, tesisatınızın geri kalanında bekleyen yakıtın da pasif olarak korunmasını sağlamalısınız.

Basit Cevap; Yakıtı Bozmayan Bir Tek Biz Varız

EVERGEE Dizel Yakıt Bakım Sistemleri, ülkemizde ve dünyada milyonlarca litre dizel yakıtı sürekli en optimum koşullarda tutmak üzere en büyük firmalara hizmet verir. Ürünlerinin patentli olması, en zor testler ve analizlerden geçerek yıllar boyunca iddiasını doğrulamış olmasının dışında, EVERGEE kurulu her sisteminin doğru şartlarda ve sürekli çalıştığının takibini dikkatlice yapar. Kalifiye servis altyapısı ile her ürününün arkasındadır.

Öte yandan EVERGEE sistemleri her türlü BMS ve SCADA alt yapısıyla entegre olarak insan müdahalesini, dolayısıyla operatör kaynaklı hataları minimize eder.