Yakıt Parlatma Sistemleri

Yakıt Parlatma Sistemleri ve Yakıt Bakımı

Dizel yakıt fiziksel kondisyonu, kimyasal ve kalorifik yapısıyla bir bütün olarak Jeneratör ve Dinamik UPS ler için enerji kaynağıdır. Başka bir değişle alt yapının Jeneratör ve Dinamik UPSler gibi aktif bir elemanıdır. Depolandığı andan itibaren bir bozulma grafiği çizen yakıt, eğer kontrol edilmez ve gerekli  koruyucu bakım yapılmazsa fiziksel ve kimyasal olarak bozulur. Bu durum ihtiyaç halinde acil durum güç sistemlerinin devreye girmemesi ve ya da onarımı pahalı arızalar oluşturması anlamına gelecektir.

Yakıt Parlatma Sistemleri ( Fuel Polishing Systems ) genel olarak yakıtın ihtiyaç duyduğu fiziksel temizliği yapan kapalı çevrim filtre ekipmanlarıdır. Bu temizlik çoğu zaman tank dibinde biriken suyun ayrıştırılması ve katı kirlilik ajanlarının yakıttan uzaklaştırılması şeklinde yapılır. Ne var ki yakıtın ihtiyaç duyduğu bakım çevrimi bundan ibaret değildir. Higroskopik yapısı sebebiyle ortamdaki rutubeti sürekli içine çeken ve önemli miktarda emülsifiye su absorbe eden yakıttan bu suyun mutlaka uzaklaştırılması gerekir. Zira emülsifiye su, yakıtın oksidasyon kararlılığını bozar, viskozitesini arttırır ve yanma odasına yakıtın homojen olarak spreylenmesini sağlayan enjektörlere zarar verir. Ayrıca yakıt fosil kaynaklı bir hidrokarbon olması sebebiyle bir çok bakteri sporu içerir. Su ve yakıt ara yüzeyinde yada yakıt tank cidarı ara yüzeyinde sürekli kolonize olan bu organik yapılar çamurlaşarak filtre ve enjektörleri tıkayacak organik kirliliği oluştururlar. Yani yakıt bakımı bu bakteri ve mantarlaşmanın önün geçecek organik nötralizasyon işlemini içermelidir.

Öte yandan yakıtın kalorifik durumu sürekli kimyasal koruma altında tutulmalıdır. Gerekli antibiyotikler, stabilizatörler, deterjanlar, yağlayıcılar, organik dispersant ve enjektör temizleyiciler yakıta kontrollü bir dozajlama altyapısıyla gönderilmelidir. Yakıtın Setan indisi, viskozitesi, volalitesi gibi yanabilirliğine esas parametrelerin tümü patentli bir altyapıyla korunuyor olmalıdır.

Yakıt parlatma sistemleri ve dizel yakıt sürekli bakım sistemleri aynı yapı içerisinde bir ayaya getirilmeli kritik operasyonlar için depolanan enerji kaynağının sürekli rafineri çıkış speklerinde servise hazır olması sağlanmalıdır.

Sorumuz başımıza dizel yakıt kaynaklı bir duruş gelir mi değil, gelirse ne kaybederiz olmalıdır.

Yakıtınıza Güvenin, Acil Durum Güç Sistemlerinize Güvenin.