Yakıt Parlatma (Fuel Polishing) Nedir?

Yakıt Parlatma (Fuel Polishing) Nedir?

Düşük sülfürlü ve biyodizel katkılı yeni formuyla dizel yakıt, özellikle jeneratörler için orta ve uzun süre depolandığında fiziksel ve biyolojik kirlenmeye maruz kalır. Bu durum kontrol edilmezse ve yakıtın sürekli bakımı ihmal edilirse ihtiyaç halinde jeneratörlerin hiç devreye girmemesi ya da onarımı çok pahalı arızalar oluşturması kaçınılmazdır. Özellikle duruşa ticari, yaşamsal ya da milli güvenlik riskleri sebebiyle tahammülsüz tesislerde bu durum ihmale gelmeyecek önemdedir.

Uzun süreli depolamalarda yakıtın sürekli bir bakım çevrimi içinde tutulmasını sağlayan fuel polishing sistemler dizelin sürekli rafineriden çıktığı speklerde tank içerisinde korunmasını sağlarlar. Doğru tasarlanmış bir fuel polishing sistemin;

  • Mikroorganizma Nötralizasyonu
  • Ferros ajan temizliği
  • Farklı aşamalarda serbest ve emülsifiye haldeki suyun separasyonu
  • Yakıt içerisindeki katı partiküllerin kademeli olarak en az 2 mikron (mutlak) mertebesinde temizliği
  • İhtiyaç duyulan durumlarda otomatik kimyasal ajanların dozajlamasını

yapabilmesi gerekmektedir.

Fuel polishing sistemler tesisatlarının hiçbir noktasında dizelle bilinen olumsuz etkileşimi ve oksidasyon riski sebebiyle sarı metaller ve bunların alaşımını içermemelidir. Doğru kurgulanmış bir fuel polishing cihazı, yakıtın sürekli ASTM D975 ve EN590 standartlarında korunmasını garanti eder ve yakıt kaynaklı duruş risklerinin tümüyle önüne geçer.